תוכן היומן

היומן שלנו מכיל את כל מה שצריך לניהול כיתה מיטבית ולשנה מוצלחת!

תוכן היומן:

 • פרטי המורה וביה"ס
 • תכנון שנתי וחודשי
 • לוח צלצולים
 • מערכת שעות
 • דף קשר
 • לוח אירועים
 • לוח נוכחות- מחנך (עם חלוקה לחודשים ופירוט ימי החופש)
 • לוח נוכחות, ש"ב וציוד
 • לוח הספק ושיעורי בית
 • סיכום ישיבות צוות/פדגוגיות
 • תיעוד מפגשים ושיחות עם הורים
 • שיחות אישיות
 • לוח פרטני
 • התאמות לימודיות
 • לוח מבחנים
 • לוח ציונים
 • חשוב לזכור- אתרים וססמאות
 • רשימות

סה"כ 130 עמודי תוכן

הדמיות לעמודים מתוך היומן: